หน้าแรก

 
 

    หน้าแรก

    เกี่ยวกับการประชุม

    กำหนดการ(update 19/01/2556)

    ลงทะเบียน

    รายชื่อผู้ลงทะเบียน

    ตารางการนำเสนอผลงานโปสเตอร์(update 19/01/2556)

    สถานที่จัดงาน

    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

    แผนที่และการเดินทาง

    ข้อมูลที่พัก

    ติดต่อเรา

    ผู้สนับสนุน

    ประมวลภาพ

    คณะกรรมการดำเนินงาน

    สำหรับผู้ดูแลระบบfollow HERP CONGRESS
 HERP CONGRESS

VISITED
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/home/herp-nru/public_html/index.php on line 156

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/home/herp-nru/public_html/index.php on line 177

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/home/herp-nru/public_html/index.php on line 183

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/home/herp-nru/public_html/index.php on line 189

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/home/herp-nru/public_html/index.php on line 195

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/home/herp-nru/public_html/index.php on line 201

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/home/herp-nru/public_html/index.php on line 207
 
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/home/herp-nru/public_html/index.php on line 257
 
ประกาศ
        ** การแต่งกายผู้เข้าร่วมรับเสด็จ
แต่งกายชุดปกติขาวหรือชุดสูทสีเข้มการรายงานตัวหน้าห้องประชุมปางอุบลระหว่างเวลา 08.00 - 09.30 น.
        ** วันที่ 20 มกราคม 2556 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จะมีการซ้อมรับเสด็จ ให้เข้ามาติดโปสเตอร์ได้ หลัง 16.00 น.เป็นต้นไป
        ** ให้นักวิจัยตรวจสอบรายชื่อของตนเองใน "ตารางการนำเสนอผลงานโปสเตอร์" หากพบว่าไม่มีรายชื่อ ให้แจ้ง ชื่อนักวิจัยและรหัสโครงการ ไปที่อีเมล์ pla_cpe9@hotmail.com
ลงทะเบียนการประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้
• คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน
 

กำหนดการการประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 (update 19/01/2556)
• คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด


คำชี้แจงและแนวทางการจัดทำเอกสาร

• แผนผังโปสเตอร์ แสดงที่ลานจอดรถ ชั้น 1 คอนเวนชั่น(update 19/01/2556)
• กำหนดเวลาสำหรับการติดตั้งและเก็บโปสเตอร์(update 19/01/2556)
• จุดรับลงทะเบียน(update 18/01/2556)
• คําชี้แจงเบื้องต้นเรื่องการจัดทําบทสรุปโครงการวิจัยเพื่อจัดทําหนังสือประกอบการประชุม และแนวทางการจัดทําโปสเตอร์
• คำชี้แจงและแนวทางการจัดทำโปสเตอร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่มีข้อมูลขณะนี้
   หน้าที่ 

 
 
HERP CONGRESS 2013
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทีมนักบริหารโครงการฯ
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-1293108, 02-1293124 โทรสาร 02-1293107
อีเมลล์ : herp.mua@gmail.com เว็บไซต์ www.herp.go.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิ ษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5526-7000 ต่อ 7200 หมายเลขโทรสาร 0-5526-7038
เว็บไซต์ research.psru.ac.th อีเมล์ rdi@live.psru.ac.th