หน้าแรก > แผนที่และการเดินทาง

 
 

    หน้าแรก

    เกี่ยวกับการประชุม

    กำหนดการ(update 19/01/2556)

    ลงทะเบียน

    รายชื่อผู้ลงทะเบียน

    ตารางการนำเสนอผลงานโปสเตอร์(update 19/01/2556)

    สถานที่จัดงาน

    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

    แผนที่และการเดินทาง

    ข้อมูลที่พัก

    ติดต่อเรา

    ผู้สนับสนุน

    ประมวลภาพ

    คณะกรรมการดำเนินงาน

    สำหรับผู้ดูแลระบบfollow HERP CONGRESS
 HERP CONGRESS

VISITED
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/home/herp-nru/public_html/index.php on line 156

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/home/herp-nru/public_html/index.php on line 177

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/home/herp-nru/public_html/index.php on line 183

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/home/herp-nru/public_html/index.php on line 189

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/home/herp-nru/public_html/index.php on line 195

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/home/herp-nru/public_html/index.php on line 201

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/home/herp-nru/public_html/index.php on line 207
 
 
แผนที่


ดู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทร์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

การเดินทาง

สามารถเดินทางมายังพิษณุโลกได้หลายทาง เช่น ทางอากาศ ทางรถยนต์ และทางรถไฟ

1.ทางอากาศ
        นกแอร์ มีเส้นทางการบิน กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - พิษณุโลก โดยใช้เวลาบินประมาณ ๕๐ นาที อัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่ ๑,๒๙๐ บาท (รวมค่าภาษีสนามบิน,ค่าประกันภัย และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ว ) ตารางการบิน กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - พิษณุโลก

ติดต่อ เวปไซต์นกแอร์ หรือโทร.1318

2.ทางรถไฟ
• รถไฟจาก กรุงเทพฯ-พิษณุโลก
        มีรถไฟหลายเที่ยวจากกรุงเทพฯ - พิษณุโลก ทุกวันตั้งแต่ 07.05 น. to 23.30 น. 14 เที่ยวต่อวัน
        มีรถไฟด่วนพิเศษ ( สปรินท์เตอร์ ) จากกรุงเทพฯ-พิษณุโลก ตั้งแต่ 08.25 น.ถึง 23.10 น., 5 เที่ยวต่อวัน

• รถไฟจาก พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
        มีรถไฟหลายเที่ยวจาก พิษณุโลก - กรุงเทพฯ ทุกวันตั้งแต่ 02.05 น. to 23.29 น. 14 เที่ยวต่อวัน
        มีรถไฟด่วนพิเศษ ( สปรินท์เตอร์ ) จากพิษณุโลก-กรุงเทพฯตั้งแต 02.25 น.ถึง 23.00 น., 4 เที่ยวต่อวัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสถานีรถไฟพิษณุโลก โทร.66-55-258005 หรือสถานีรถไฟหัวลำโพง โทร.662-2237010 ต่อ 5100-1

3.ทางรถประจำทาง
        มีรถประจำทางจากสถานีขนส่งสายเหนือ ไปยังพิษณุโลก ตั้งแต่ 01.00 น. ถึง 22.00 น. ทุกๆชั่วโมง
        มีรถประจำทางจากสถานีขนส่งพิษณุโลก ไปยังกรุงเทพฯ ตั้งแต่ 06.30 น. ถึง 22.00 น. ทุกๆชั่วโมง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสถานีขนส่งพิษณุโลก โทร.66-55-242430 หรือ สถานีขนส่งสายเหนือ โทร.662-9378055

นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่งบริการด้วย ดังนี้
• พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์
        มีบริการรถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่งจาก กรุงเทพฯ - พิษณุโลก ๑๓ เที่ยว ต่อวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 23.00 น. ทุกวัน
        มีบริการรถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่งจาก พิษณุโลก - กรุงเทพฯ ๑๒ เที่ยว ต่อวัน ตั้งแต่เวลา 09.15 น. - 24.00 น. ทุกวันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อพิษณุโลกยานยนต์ทัวร์ ( พิษณุโลก ) โทร.66-55-258647 ,( กรุงเทพฯ ) โทร.662-9362924-5

• วินทัวร์
        มีบริการรถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่งจาก กรุงเทพฯ - พิษณุโลก ๙ เที่ยว ต่อวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 22.30 น. ทุกวัน
        มีบริการรถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่งจาก พิษณุโลก - กรุงเทพฯ ๗ เที่ยว ต่อวัน ตั้งแต่เวลา 10.20 น. - 24.00 น. ทุกวัน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อวินทัวร์ ( พิษณุโลก ) โทร.66-55-243222,( กรุงเทพฯ ) โทร.662-9363753

• เชิดชัยทัวร์
        มีบริการรถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่งจาก กรุงเทพฯ - พิษณุโลก ๔ เที่ยว ต่อวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 22.00 น. ทุกวัน
        มีบริการรถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่งจาก พิษณุโลก - กรุงเทพฯ ๓ เที่ยว ต่อวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 22.00 น. ทุกวัน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ เชิดชัยทัวร์ ( พิษณุโลก )โทร.66-55-242959 ,( กรุงเทพฯ ) โทร.662-9360198

4.ทางรถยนต์
        จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหมายเลข ๑ ( พหลโยธิน ) เมื่อถึงวังน้อย ใช้เส้นทาง หมายเลข ๓๒ ผ่าน อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และผ่านนครสวรรค์ จึงใช้เส้นทางหมายเลข ๑๑๗ ตรงไปพิษณุโลก ระยะทางประมาณ ๓๗๐ กิโลเมตร
        หรืออีกเส้นทางหนึ่งเมื่อออจากกรุงเทพฯแล้วถึงชัยนาทแล้วเลี้ยว ขวาไปตามเส้นทางหมายเลข ๑๑ ( ตาคลี - ตากฟ้า ) ประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร แล้วใช้เส้นทางหมายเลข ๑๒ อีกประมาณ ๑๗ กิโลเมตร ถึงพิษณุโลก รวมระยะทางทั้งสิ้น ๔๕๐ กิโลเมตร

        จากพิษณุโลก - กรุงเทพฯ ใช้เส้นทางเดิมเดียวกับ กรุงเทพฯ - พิษณุโลก
 
 
HERP CONGRESS 2013
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทีมนักบริหารโครงการฯ
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-1293108, 02-1293124 โทรสาร 02-1293107
อีเมลล์ : herp.mua@gmail.com เว็บไซต์ www.herp.go.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิ ษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5526-7000 ต่อ 7200 หมายเลขโทรสาร 0-5526-7038
เว็บไซต์ research.psru.ac.th อีเมล์ rdi@live.psru.ac.th